Welkom

Andere Overheid werkt aan een krachtige overheid, die de samenleving centraal stelt én slagvaardig is. Het programma omvat de thema’s: Betere dienstverlening, Minder bureaucratie en Slagvaardige organisatie. Bij alle thema’s is een Andere werkwijze van belang, zoals samenwerken en luisteren naar burgers.

Betere dienstverlening

overh1In het contact tussen overheid, burgers en bedrijven speelt overdracht van informatie een hoofdrol. Inzet van ICT en verbetering van de kwaliteit van de uitvoering zijn nodig om de dienstverlening te verbeteren. In 2014 moet 65% van de dienstverlening ook via internet beschikbaar zijn.

GOEDE VOORBEELDEN

Gemeentelijke dienstverlening
Een belangrijk aantal grote gemeenten werkt versneld aan een klantgerichte, transparante en toegankelijke gemeente. Het rijk ondersteunt hen daarbij. Samen gaan ze concreet aan de slag, delen hun ervaringen en roepen andere gemeenten op om mee te doen.

Lees verder voor:
Wie doet mee ?
Wat doen ze?
Hoe kunnen anderen aansluiten?

DigiD

Burgers en bedrijven kunnen steeds meer zaken doen met de overheid via Internet. Dit digiddankzij DigiD; de digitale inlogcode voor transacties met de overheid, gemaakt voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen.
Lees verder voor:
Wat is DigiD?
Welke partijen zijn betrokken bij dit initiatief?
Wat zijn de voordelen? Hoe gaat deelname in zijn werk?
Meer informatie

Disclaimer: het programma Andereoverheid is gestopt. De informatie op deze website dient u te lezen in de verleden tijd.