Andere werkwijze

ANDERE WERKWIJZE

Een andere werkwijze komt bij alle thema’s terug. Denken vanuit de klant, voorkomen van bureaucratie, samenwerken tussen overheidslagen door de kokers heen, luisteren naar burgers, lef om zaken anders aan te pakken. En gewoon doen, dat is Andere Overheid. Cultuurverandering is een zaak van lange adem, maar de andere werkwijze krijgt nu een impuls.

GOEDE VOORBEELDEN

Gewoon doen Actueel: Bijeenkomst omgevingsgericht leiderschap
Op 18 november jl. is door het Programmateam Andere Overheid een bijeenkomst georganiseerd over omgevingsgericht leiderschap. Deze bijeenkomst had onder andere tot doel het bedenken van concrete, uitvoerbare acties die leiden tot omgevingsgedrag dat als voorbeeld kan dienen binnen de ambtenarij. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) stelt dat een andere overheid vraagt om een andere cultuur. De ROB doet dan ook voorstellen om te komen tot een FORSere rijksoverheid, waarin de term FORS staat voor Flexibel, Omgevingsgericht, Resultaatgericht en Samenwerkingsbereid. Lees meer op deze site over de FORS handreikingen van de ROB.Lees verder voor:

  • Wat is het project Gewoon Doen?
  • Welke partijen zijn betrokken bij dit initiatief?
  • Wat zijn de voordelen?
  • Wat zijn de resultaten?
    Meer informatie