Minder bureaucratie

MINDER BUREAUCRATIE

Het aantal regels en de details in regelgeving is doorgeschoten. Dat komt de duidelijkheid en het begrip van beleid niet ten goede. En samenwerking tussen inspecties maakt het toezicht effectiever.

Ministeries, maar ook gemeenten en provincies houden hun huidige wetten en regels tegen het licht. Om ze waar mogelijk samen te voegen, te schrappen en te vereenvoudigen: ‘deregulering’. Met als doel de administratieve rompslomp voor burgers met een kwart te verminderen.

GOEDE VOORBEELDEN

Bouwen in Boekel
Vanaf 1 januari 2006 is het aanvragen van een bouwvergunning in het Brabantse Boekel een stuk simpeler. En niet alleen met de ‘klaar-terwijl-u-wacht’vergunning is de gemeente  inventief bezig met deregulering. Ook kapvergunningen en welstand pakken ze op een andere manier aan. Minister Alexander Pechtold bekeek alles woensdag 19 april met eigen ogen.

Lees verder voor:

  • Wat is de baliebouwvergunning?
  • Wat zijn de voordelen?
  • Het bezoek van minister Pechtold aan Boekel
    Meer informatie

 

Last van de Overheid

Last van de overheid is opgezet om de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verbeteren. De website www.lastvandeoverheid.nlgeeft een overzicht van de knelpunten op administratief lastengebied. De website valt onder het programma Administratieve Lastenreductie Burgers.

Lees verder voor:

  • Welke partijen zijn betrokken bij dit initiatief?
  • Wat zijn de voordelen?
  • Wie doen er nu mee en hoe gaat deelname in zijn werk?
    Meer informatie