Slagvaardige organisatie

SLAGVAARDIGE ORGANISATIE

De overheid moet zich meer richten op hedendaagse problemen. Burgers en bedrijven accepteren niet meer dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dus werkt Andere Overheid aan een slagvaardige overheid die:

 • over de grenzen van departementen heen opereert
 • resultaatgericht werkt met een duidelijke eindverantwoordelijke
 • als één geheel opereert, flexibel is en leert van opgedane kennis
 • samenwerkt met de uitvoering en de samenleving centraal stelt

GOEDE VOORBEELDEN

Takenanalyses
Takenanalyses laten zien op welke gebieden de rijksoverheid moet sturen en hoe zij dit moet doen. De analyses zijn klaar, ieder departement heeft een implementatieplan dat nu wordt uitgevoerd. De takenanalyse is het begin van een voortdurend reflectieproces op eigen functioneren. Het Programmateam Andere Overheid monitort de voortgang op hoofdlijnen. Tot en met voorjaar 2007 staat hier steeds verse info.

Lees verder voor:

 • Wat zijn takenanalyses en welke partijen doen mee?
 • Wat zijn de voordelen en resultaten?
 • Wat is de laatste stand van zaken?
  Meer informatie

 

Projectbureau Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)
De aanleg van de Tweede Maasvlakte dwingt vanwege de veelheid aan belangen en betrokken partijen tot slagvaardig bestuur. PMR is daarom verantwoordelijk voor optimale afstemming tussen betrokken ministeries, gemeente, provincie en het Havenbedrijf.

Lees verder voor:

 • Wat zijn de spelregels voor Slagvaardig Rijk?
 • Waarom zijn korte lijnen en intensieve contacten essentieel?
 • Wat is de winst van deze werkwijze?
  Meer informatie